Tjänster

Vi kopierar och trycker allt från enstaka kopior i färg och svart-vitt till större upplagor! Exempel på arbeten är: Foldrar, broschyrer, flygblad, visitkort, kuvert, brevpapper, kursmaterial, blanketter, avhandlingar, presentationer, overhead, affischer i storformat, studiematerial, etiketter och flyers. Vi uträttar även efterbehandlingarbeten såsom falsning, häftning, limbindning, spiralbindning, Wire-O- bindning laminering, skärning, sortering, kuvertering, adressering m.m.